Zmiany w regulacjach podatkowych

W ostatnim czasie pojawiło się wiele bardzo różnych koncepcji opodatkowania sklepów, w pierwszej kolejności wielkopowierzchniowych. To, co na początku wydawało się wyłącznie ...

Zmiany w podatku sklepowym

Przywileje podatkowe są często tym, co przyznaje się takim inwestorom na określony czas, niekiedy mogą także oni otwierać swoje placówki na terenach specjalnych stref ekonomicznych, ...

Oczekiwania podatników i obywateli

Finanse publiczne to wszystkie te pieniądze, które chociażby na drodze opodatkowania innych form ściągalności pieniędzy, państwo uzyskuje od swoich obywateli. W ten sposób ...

Finansowanie sektora publicznego

Sektor publiczny to bardzo specyficzne pojęcie tych sektorów gospodarczych, w których finansowanie podmiotów musi pochodzić w pierwszej kolejności ze środków publicznych. Są ...

Kontrola publicznych przetargów

Wydatkowanie pieniędzy ze środków publicznych musi być bardzo wnikliwie kontrolowane. Mówi o tym dyscyplina finansów publicznych, których jakiekolwiek nieprzestrzeganie lub złamanie, ...

Przetargi na publiczne kontrakty

Pieniądze publiczne muszą być wydawane w odpowiedniej dyscyplinie finansowej i jej przestrzeganie jest na tyle ważne, że powołano do życia bardzo dużo organów uprawnionych ...

Czym są Państwowe fundusze celowe ?

Sektor finansów publicznych ma za zadanie zarządzanie środkami publicznymi dla dobra państwa. Ustawa o finansach publicznych wymienia formy organizacyjno-prawne, poprzez które ...

Jakie jednostki są zaliczane do sektora publicznego?

Sektor publiczny obejmuje ogół podmiotów gospodarki narodowej zarządzających własnością państwową(Skarbu Państwa i państwowe osoby prawne), własnością jednostek samorządu ...

Zakres pomocy publicznej

Pomoc publiczna jest formą ingerencji instytucji państwowych, które mają za zadanie przekazanie pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów w odpowiedniej ...

Podział jednostek budżetowych

Jako jednostkę budżetową określamy jednostkę organizacyjną w sektorze finansów publicznych, która nie jest obdarzona osobowością prawną. Wszystkie wydatki tej jednostki pokrywane ...