Popularne warsztaty, kursy i szkolenia dla administracji publicznej

Praca w administracji publicznej z pewnością jest bardzo ważna i wymagająca. Obejmuje ona bowiem zadania wykonywane na rzecz obywateli. Z całą pewnością warto dbać o dobre przygotowanie merytoryczne pracowników urzędów, organów państwowych itp., ponieważ nierzadko stanowią oni wizytówkę całego systemu administracji publicznej. Pomagają w tym kursy, warsztaty i szkolenia dla administracji publicznej. Dowiedz się, czego dotyczą najpopularniejsze szkolenia dla administracji publicznej i dlaczego warto z nich skorzystać.

Czym zajmuje się administracja publiczna?

Oferta kursów i szkoleń dla administracji publicznej jest dopasowana do różnorodnych obowiązków, jakie realizują pracownicy organów samorządowych, rządowych i państwowych. Wymagane w nich kompetencje są bardzo szerokie ze względu na rozbudowanie struktur administracyjnych w Polsce. Realizowane przez ich personel zadania dotyczą m.in.:

 • ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego poprzez regulowanie życia obywateli,
 • świadczenia usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczne,
 • regulowania życia gospodarczego,
 • podejmowania działań organizacyjnych,
 • egzekwowania obowiązujących przepisów prawa,
 • nadzoru obywateli i ich działań,
 • tworzenia planów rozwojowych i prognoz.

W zależności od organu oraz stanowiska obowiązki pracowników sektora administracyjnego mogą być bardzo różne. Odzwierciedlają to tematy szkoleń dla administracji publicznej, które pomagają przygotować się do pełnienia rozmaitych zadań. W ofercie znajdziemy też różnorodne wydarzenia merytoryczne dla administracji publicznej i sektora publicznego – od typowych szkoleń stacjonarnych, poprzez kursy online, warsztaty praktyczne czy też seminaria – pozwala to skutecznie adresować potrzeby przedstawicieli administracji publicznej.

Szkolenia dla administracji publicznej – oferta

„Obecnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie szkoleniami dla administracji publicznej. Przykłada się bowiem coraz większą wagę do kompetencji pracowników tego sektora. Jednocześnie w związku z cyfryzacją wielu procesów i częstymi zmianami przepisów wymagania wobec nich rosną.” – mówi Sebastian Nowak, ekspert portalu szkoleniowego WeLearn.

Skuteczność administracji publicznej w znacznej mierze zależy od ciągłego rozwoju jej pracowników – zarówno w obszarze tzw. kompetencji twardych, jak i miękkich. Jakie warsztaty, kursy i szkolenia dla administracji publicznej są obecnie popularne?

 • Szkolenia i kursy z zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to bardzo istotny temat w wielu organach administracji. Dość częste zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych sprawiają, że szkolenia dotyczące tego zagadnienia są bardzo popularne. Możliwe jest również uczestnictwo w kursach i warsztatach praktycznych dotyczących prawidłowego przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami publicznymi, w tym w szkoleniach dla zamawiających, czyli specjalistycznej wersji szkolenia, które na zamówienia publiczne patrzy od strony organu organizującego przetarg publiczny, a nie od strony Wykonawcy.
 • Zarządzanie finansami publicznymi również jest bardzo ważnym zagadnieniem. Szkolenia dla administracji publicznej z tego obszaru najczęściej omawiają najnowsze zmiany legislacyjne w ujęciu praktycznym, obowiązki administracji publicznej w zakresie budżetowania i rachunkowości, kontroli wydatków publicznych itp.
 • Ochrona środowiska zyskuje na znaczeniu we wszystkich sferach życia. Pracownicy wielu jednostek administracji publicznej powinni być zaznajomieni z najnowszymi przepisami, które jej dotyczą. W zapoznaniu się z nimi pomagają specjalistyczne kursy dla administracji publicznej. Dostępne są również szkolenia dla administracji publicznej dotyczące gospodarki odpadami, w tym szeroko stosowanych systemów BDO czy KOBiZE.
 • Kodeks postępowania administracyjnego to jeden z najważniejszych dokumentów prawnych kierujących pracą całej administracji publicznej. Jego znajomość jest więc kluczowa. Szkolenia z postepowania administracyjnego pozwalają zapoznać się ze specyfiką postępowania administracyjnego i najnowszymi zmianami przepisów w tym obszarze, zarówno od strony teorii, jak i praktycznych rozwiązań.
 • Przepisy RODO mają ogromne znaczenie nie tylko dla firm, ale również dla instytucji państwowych, rządowych i samorządowych. Szkolenia dla administracji publicznej z zakresu wymogów związanych z ochroną danych osobowych pomagają we wdrażaniu i stosowaniu RODO, omawiają najnowsze regulacje i wyjaśniają najczęściej pojawiające się wątpliwości.
 • Fundusze Europejskie i realizacja projektów unijnych to tematy, które nie tracą na znaczeniu. Pracownicy sektora publicznego, którzy mają z nimi styczność na co dzień, muszą stale uzupełniać swoją wiedzę w zakresie najnowszych dokumentów, wytycznych, przepisów itp.

Kursy i szkolenia dla administracji publicznej są organizowane przez wiele renomowanych ośrodków szkoleniowych. Dostępne są zarówno podstawowe tematy idealne dla urzędników na niższych stanowiskach, jak i zaawansowane kursy dotyczące specjalistycznych zagadnień. Obecnie zajęcia równie często są organizowane w formie stacjonarnej i online – dzięki temu uczestnictwo jest prostsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek, nie jesteśmy tez ograniczeni ofertą lokalnego rynku szkoleniowego.

Podziel się swoim zdaniem