Oczekiwania podatników i obywateli

bookkeeping-615384_1280Finanse publiczne to wszystkie te pieniądze, które chociażby na drodze opodatkowania innych form ściągalności pieniędzy, państwo uzyskuje od swoich obywateli. W ten sposób powstaje budżet i środki celowe, które muszą zostać przeznaczone na realizację ustawowych obowiązków określonych jednostek i organizacji, ale także muszą wystarczyć na wykonanie chociażby podstawowych inwestycji infrastrukturalnych. Rzadko kiedy możliwe jest więc skuteczne i wystarczające dofinansowanie każdego potrzebującego sektora i przed ugrupowaniami politycznymi oraz rządami odpowiedzialnymi za przygotowywanie budżetu na każdy rok, stoi wielka odpowiedzialność. Zbilansowanie finansów publicznych, przestrzeganie ich prawidłowego wydatkowania, a także planowanie ich racjonalnego wykorzystania, wcale nie jest prostym zadaniem – zwłaszcza w warunkach liberalnych gospodarek, gdzie konkurencja może bardzo ograniczać możliwości wydatkowe środków publicznych.

Do najważniejszych kwestii, jakie ze swoich publicznych środków pokryć musi państwo, zalicza się chociażby podstawową edukację i opiekę zdrowotną. Wszystko dlatego, że Konstytucja RP zakłada całkowicie powszechny dostęp do szkół, a wręcz nakłada na obywateli obowiązek kształcenia się w nich do osiemnastego roku życia. Skoro więc państwo poprzez swoje struktury centralne lub samorządowe zobowiązane jest do zapewnienia wszystkim Polakom podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu do równej edukacji oraz wielu innych – tworzą się bardzo konkretne wydatki. Utrzymanie służb porządkowych czy armii, również absolutnie niezbędne i wykonywane ze środków publicznych, nie może zostać zawieszone ze względów bezpieczeństwa państwa.

Podobnież ze względów bezpieczeństwa państwa nie można pozwolić sobie na całkowitą zależność energetyczną czy to od podmiotów prywatnych czy też mocarstw trzecich. Skupowanie energii na rynku od obcych krajów i korporacji uzależnia państwo w zbyt wielkim stopniu od sytuacji geopolitycznej i może przyczynić się do nagłego deficytu energicznego kraju czy całkowitego odcięcia obywateli tego kraju od energii. Wydawanie pieniędzy publicznych na finansowanie swoich własnych firm wydobywczych i produkujących energię w jakiejkolwiek postaci, nawet jeśli czasem mało uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, to jednak jest całkowicie słuszne i wskazane ze strategicznego punktu widzenia interesu narodowego.

Oczywiście obywatele niejednokrotnie życzyliby sobie, aby środki te były wykorzystywane w inny sposób, lub przynajmniej w inne proporcji. Naturalnie mają do tego pełne prawo, skoro środki publiczne to przede wszystkim podatki ściągane z obywateli czy to wyniku całkiem dużego oskładkowania ich pensji, czy tez w wyniku dokonywanych przez nich na co dzień zakupów – benzyny, produktów spożywczych, usług czy alkoholu. Za każdym razem, gdy konsument dokonuje jakiegoś zakupu, część wydanych przez niego pieniędzy wraca do skarbu państwa, więc oczekiwanie większego wpływu na kształt budżetu przez każdego podatnika w kraju jest z logicznego punktu widzenia całkowicie uzasadnione.

Podziel się swoim zdaniem