Podział jednostek budżetowych

Jako jednostkę budżetową określamy jednostkę organizacyjną w sektorze finansów publicznych, która nie jest obdarzona osobowością prawną. Wszystkie wydatki tej jednostki pokrywane ...

Instytucje sektora publicznego- archiwa państwowe

Do publicznych instytucji kultury, obok bibliotek i muzeów, zalicza się także blisko spokrewnione z nimi archiwa. Tylko one pełnią jednak funkcję zarówno placówki naukowej, ...

Państwowe instytucje kultury- Biblioteka Narodowa

Sektor publiczny obejmuje wiele instytucji państwowych i samorządowych, działających w różnych celach. Niektóre z nich dbają o bezpieczeństwo obywateli, inne zapewniają dostęp ...

Czym są jednostki budżetowe?

Instytucje zaliczane do sektora publicznego różnią się zakresem działania, zależnie od przypisanej im funkcji. Odmienne mogą być też ich formy prawne. Do najczęściej występujących ...

Instytucje sektora publicznego- Polska Akademia Nauk

Sektor publiczny obejmuje instytucje o zróżnicowanym charakterze. Niektóre z nich powstały w celu zagwarantowania obywatelom dostępu do służby zdrowia, edukacji czy kultury. ...

Nasz sektor publiczny

Bardzo wiele osób narzeka, że jest nieskuteczny. Czy naprawdę wygląda to aż tak źle? Otóż tak naprawdę w dużej mierze nie bardzo mamy świadomość co do tego, na co właściwie ...

Jakie mamy z tego korzyści?

Wiadomo, że niezależnie od tego, jakiego typu instytucja znajduje się w sektorze publicznym to i tak bardzo często zastanawiamy się nad tym, jakie właściwie korzyści będziemy ...

Jak działa sektor publiczny?

Pomimo tego, że właściwie na każdym kroku mamy z nim do czynienia, to jednak wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak właściwie działa sektor publiczny, oraz jaki ...

Po co nam sektor publiczny?

Najogólniej można stwierdzić, że posiadamy dwa sektory, publiczny oraz prywatny. Wiadomo, że to właśnie ten publiczny jest finansowany z budżetu państwa. Warto jest więc poznać ...

Służba zdrowia – jak funkcjonuje

Instytucje publiczne działają w każdym państwie. Maja one określone prawnie zadania, misje, cele, zapiane w statucie, wymagane przez konstytucję. W Polsce służba zdrowia jest ...