Transparentność przepisów podatkowych

money-367974_1280Klarowne, czytelne i sprawiedliwe dla wszystkich uczestników systemu podatkowe przepisy fiskalne to absolutna podstawa w dzisiejszych czasach. Zarówno z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki i argumentów przetargowych czy biznesowych, jak i dla zachowania sprawiedliwości społecznej i właściwej reprezentacji interesów zwykłego obywatela przed organami podatkowymi – spójny kodeks podatkowy to absolutna podstawa.

Transparentność przepisów podatkowych w Polsce stoi na niestety bardzo niskim poziomie i mimo wieloletnim prób uspójnienia przepisów, wciąż dochodzi do wielu różnych interpretacji tych samych przepisów. W rzeczywistości dochodzi więc do sytuacji, gdzie różne organy podatkowe państwa, w oparciu o te same paragrafy, w tych samych sprawach, wydają zupełnie inne rozstrzygnięcia. Dla zwykłego obywatela stającego oko w oko z wielką machiną biurokratyczną niejednokrotnie oznacza to przegraną z góry, natomiast dla wielkich firm przeważnie oznacza to tylko nieco więcej pracy dla działu finansowego i prawnego.

Wielkie korporacje nigdy nie miały, nie mają i nie będą miały problemów z wymyśleniem takich sposobów rozliczania księgowego, albo wykorzystają luki w prawie podatkowym, by zapłacić jak najmniej z należnego opodatkowania. Nie dziwi więc, że poczucie krzywdy w takiej społeczności jest duże, ale przede wszystkim ogromne są straty gospodarcze – za miliony, a niekiedy miliardy wyprowadzane z regionalnej gospodarki, rząd mógłby przeprowadzić wiele kluczowych inwestycji lub sfinansować edukację, reformę służby zdrowia czy skutecznie walczyć z bezrobociem. Usztywnienie prawa, dopisanie kolejnych kar czy obowiązków, jedynie gmatwa rzeczywistość prawną i jeszcze bardziej ułatwia ukrywanie środków.

Kluczem do odświeżenia sektora podatków powinno być stworzenie od podstaw kodeksu podatkowego czy ordynacji, która byłaby jasna i przejrzysta dla wszystkich podmiotów rynkowych. W administracji publicznej ciągłe tworzenie nowelizacji z pewnością przyspiesza niektóre działania, ale prowadzi do całkowitego absurdu w wielu przypadkach i ostatecznie uniemożliwia dobrą interpretację ducha ustawy komukolwiek. Poświęcenie środków i czasu na stworzenie podstaw prawnych od nowa z pewnością pomogłoby uporać się w Polsce z fatalnym systemem podatkowym i jeszcze gorszym funkcjonowaniem organów publicznych egzekwujących przestrzeganie prawa.

Wiele zmian w prawie wymuszanych jest w polskim systemie prawnym i sektorze publicznym przez regulacje typowo unijne. Jeśli nawet do określonych wymogów wspólnotowych nie chcielibyśmy się dostosować, są unijne mechanizmy sankcjonowania i karania, także finansowego, które są w stanie każdego członka Unii przywołać do porządku. Niestety jeśli chodzi o regulowanie rodzimego sektora publicznego, Unia wciąż ograniczać może się do wyrażania opinii i sugerowania pewnych rozwiązań, ale nie może twardo interweniować w tak istotne elementy suwerenności państwa, jakimi jest korpus służby cywilnej, administracja, organizacja armii czy sfera budżetowa i związane z nią zadania.

Podziel się swoim zdaniem