Publiczne służby zatrudnienia

Polska jest krajem, w którym cały czas utrzymuje się bardzo wysoki odsetek osób bezrobotnych. Wskaźnik ten jest różny dla poszczególnych województw, ale ogólna tendencja i ...