Biblioteki publiczne – czy w dzisiejszym święcie ich funkcjonowanie ma sens?

Instytucje publiczne mają za zadanie spełniać ważną rolę w społeczeństwie. Służą im niedopłatą pomocą w wielu sytuacjach, mają swoje miejsce działania i cel. Muszą ...

Instytucje publiczne i ich zadania

Państwowe instytucje mają rozmaite zadania przed sobą. Z założenia służą one wszystkim obywatelom, którzy mają określone potrzeby w tym względzie. Do instytucji publicznych ...

Instytucje pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako działalność skoncentrowana na poprawie jakości życia osób dotkniętych trudnymi sytuacjami życiowymi oraz dbająca o godność człowieka, realizuje swą ...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja sektora publicznego

Jednostka organizacyjna jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do sektora publicznego. Jest to w szczególności jednostka sektora finansów publicznych. O przynależności ...

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne – informacje ogólne

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca usługi i dobra dla obywateli i państwa wpisuje się w administrację publiczną, a tym samym w sektor publiczny. Jest ona działalnością ...

Podatki jako dochód budżetu państwa

Zgodnie z powiedzeniem, którego autorem jest Benjamin Franklin, że w życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki, warto zastanowić się nad ich znaczeniem. Niektórzy dodają ...

Sektor publiczny – czym się zajmuje

W każdym państwie obok siebie funkcjonują dwa sektory – publiczny i prywatny. Czasem mogą one współdziałać, mogą też funkcjonować oddzielnie. Sektor publiczny jest to część ...

Planowanie zagospodarowania przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie, dlatego ten termin w ostatnich latach robi furorę. Gminy dbają o to, by odpowiednio tę przestrzeń zagospodarować. Niezależnie ...

Bezpieczeństwo narodowe – co oznacza ten termin

Termin bezpieczeństwo narodowe obejmuje swoim zakresem szereg działań. Mają one na celu utrzymania państwa w stanie bezpieczeństwa, czyli ochronę wszystkich jego obywateli i ...

Wywóz śmieci – problemy z nim związane

Niedawno wprowadzono nową ustawę, dotycząca wywozu śmieci. Te rozporządzenia, które weszły w życie, nieco namieszały, gdyż państwo polskie dało gminom szerokie możliwości ...