Finansowanie sektora publicznego

budget-153414_1280Sektor publiczny to bardzo specyficzne pojęcie tych sektorów gospodarczych, w których finansowanie podmiotów musi pochodzić w pierwszej kolejności ze środków publicznych. Są to więc w pierwszej kolejności podatki nakładane na obywateli w tej czy innej formie. Do najbardziej dotkliwych i jednocześnie wyczuwalnych form pozbawiania obywateli ich środków jest oskładkowanie ich pensji – każdy zatrudniony pracownik widzi wielką przepaść między zarabianą przez niego stawką brutto oraz netto. Różnica to wynosi często od kilkuset złotych do kilku tysięcy – w zależności od podstawy wynagrodzenia – i jest przez pracodawcę potrącana na rzecz licznych składek. Mogą to być chociażby ubezpieczenia zdrowotne i socjalne, dzięki którym pracownik może później spokojnie korzystać z usług medycznych, przywilejów jak płatne zwolnienia lekarskie, a po zakończeniu pracy może korzystać z emerytury albo renty. Jest to więc forma umowy społecznej, na mocy której obywatele zrzekają się części swoich dochodów na rzecz zbudowania bezpiecznego zaplecza finansowego dla całego swojego państwa.

Jeśli wszyscy obywatele będą sprawiedliwie oddawać część swoich przychodów, wtedy tworzy się w kraju odpowiednia rezerwa środków publicznych, które następnie powinny być w racjonalny i sprawiedliwy sposób rozdysponowane pomiędzy najważniejsze sektorowe zadania rządu. Oprócz oskładkowania pensji, państwa zarabia także niemal za każdym razem, gdy konsumenci kupują coś w sklepie czy innym punkcie handlowym. Nabywając bilety do kina, kupując jedzenie, alkohol albo bilety do kina – praktycznie z każdego tego zakupu pewien procent zostaje odprowadzony na rzecz państwa, które ze środków tych buduje finanse publiczne. Nie dziwi więc, że środki te powinny być odpowiednio kontrolowane i weryfikowane na każdym etapie ich zbierania oraz wydawania.

Dyscyplina finansów publicznych powołuje wiele organizacji i instytucji, które mogą przyglądać się sposobom wydawania pieniędzy z budżetu państwa i ewentualnego zgłaszania swoich zastrzeżeń w przypadku odkrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Szczególnie podatna na tego typu oszustwa i nieuczciwości jest procedura przetargowa, w której na wiele sposób zmanipulować można ostateczny wynik przetargu i sprawić, by wygrała go firma nie merytorycznie przygotowana, a przygotowana finansowo.

Znajomości w komisjach przetargowych pozwalają nie tylko dowiedzieć się, jakie oferty składają konkurenci do wygrania danego przetargu, ale także pozwalają przygotować od początku taką specyfikę formalną przetargu, by tylko jedna firma mogła rzeczywiście pozwolić sobie na spełnienie tych wymogów. A ponieważ w przypadku przetargów na wielkie inwestycje finansowe ze środków publicznych mowa jest o wielomilionowych kontraktach, sprawiedliwe i zgodne z prawem rozstrzyganie o zwycięzcy powinno leżeć w interesie absolutnie wszystkich podmiotów rynkowej rywalizacji. Jeśli finansowanie publiczne nie jest transparentne i budzi jakiekolwiek podejrzenia, wtedy zagrożone są praktycznie wszystkie fundamenty demokracji.

Podziel się swoim zdaniem