Służba zdrowia – jak funkcjonuje

szpital22Instytucje publiczne działają w każdym państwie. Maja one określone prawnie zadania, misje, cele, zapiane w statucie, wymagane przez konstytucję. W Polsce służba zdrowia jest tą instytucją publiczną, która – przynajmniej w założeniu, ma być dostępna dla wszystkich obywateli bez wyjątku. Jednak nie będzie się to automatycznie. Należy dopełnić wszystkich formalności, by mieć możliwość korzystania nieodpłatnie z jej usług. W ostatnich latach narodowy Fundusz Zdrowia bardzo bacznie się temu przygląda i wiele osób, z powodu niespełnienia formalnych wymagań – nawet mimo prawnego, zgodnego z konstytucją przywileju, jakim jest możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia – zostaje wykreślonych z rejestru. Zanim odwróci się tą sytuację, może minąć wiele czasu, a jeśli okaże się, że w tym czasie była konieczność korzystania z służby zdrowia – można zostać obciążonym poważnymi kosztami. Zanim zaś tutaj sprawę się wyjaśni – też minie sporo czasu. Tak więc to każdy obywatel osobiście musi zadbać o to, by być zarejestrowanym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie ma co ufać pracodawcy, instytucji typu szkoła czy uczelnia – nawet mimo tego, że jesteśmy objęci powszechną służbą zdrowia, gdyż – albo pracujemy, albo uczymy się, jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni – gdzieś może powstać luka, pracodawca, szkoła, uczelnia nie dopilnują zarejestrowania nas – i wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia może nas obciążyć kosztami, oczywiście będzie można się z tego wykręcić, lecz wyjaśnienie tej sytuacji może zająć sporo czasu. Służba zdrowia, wbrew pozorom, nie jest więc tak łatwo dostępna dla wszystkich obywateli. Instytucje publiczne mają za zadnie służyć obywatelom. Dlatego każda osoba, która korzysta czy to z placówek publicznej służby zdrowia, czy też z jakichkolwiek innych instytucji publicznych, musi liczyć się z tym, ze mogą wynikać takie problemy,. Dopełnienie wszystkich formalności jest bardzo ważne, jednak to przede wszystkim urzędnicy i pracownicy służby zdrowia oraz innych placówek publicznych mają za zadaniem służyć obywatelem i pomóc im w takich sytuacjach, wątpliwych. Dzięki temu można unikać tego typu kłopotów. Służba zdrowia jest finansowana ze składek wszystkich pracujących obywateli. Jest ona dofinansowywana przez państwo. Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje coraz większymi środkami finansowymi, na świadczenie usług medycznych. W ciągu ostatnich lat – te środki, którymi dysponuje, prawie że się podwoiły. Niestety nie idzie to w parze z poprawą jakości usług medycznych. To oznacza, że pieniądze jakie trafiana do Narodowego Funduszu Zdrowia, są po prostu źle rozdysponowywane. Niestety, dopóki nie zmieni się system ich wydatkowania – takie koszty, jak administracja, obsługa będą coraz wyższe. Tak więc coraz więcej pieniędzy jest przeznaczonych na takie właśnie cele, zamiast na poprawę jakości usług medycznych, szczególnie na poziomie lokalnym. Niestety niedofinansowanie służby zdrowia – to przede wszystkim nie brak pieniędzy, lecz złe nimi zarządzanie, stąd takie problemy służby zdrowia.

Comments are closed.