Społeczne postrzeganie sektora publicznego

association-152746_1280Badania społeczne pokazują, że społeczeństwo raczej nie darzy urzędników sympatią. Wiele osób bardzo nie lubi odwiedzać urzędów i robi to wyłącznie w ostateczności. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno wpływ ma tu często widoczna niechęć urzędników, którym albo nie chce się pomóc interesantowi, albo sprawiają wrażenie, że za wszelką cenę chcą utrudnić mu życie. Oczywiście pracowników administracji publicznej obowiązuje prawo, którego muszą przestrzegać. Zamiast jednak w bardzo niemiły sposób odnosić się do petentów, którzy na przepisach często zupełnie się nie znają, można na spokojnie postarać się wytłumaczyć im zasady. Podejście do drugiego człowieka to kluczowa kwestia. Oczywiście nawet najspokojniejszy urzędnik może spotkać się z wrogością i negatywnym nastawieniem z drugiej strony. Na ogół jednak wykazanie cierpliwości pomaga usprawnić komunikację, a co za tym idzie szybciej załatwić sprawę. O to natomiast chodzi z reguły obydwu stronom urzędniczego biurka. Formalny język to nic złego w wykonywaniu pracy urzędnika. Niemniej jednak niektórzy pracownicy sektora publicznego używają zbyt wielu niezrozumiałych i powszechnienie nieznanych słów. Takie działanie podyktowane jest często chęcią pokazania swojego wykształcenia i profesjonalizmu. Niemniej jednak w kontakcie z przedstawicielami różnych grup społecznych takie postępowanie może okazać się barierą, utrudniającą wykonywanie codziennych obowiązków. Urzędników często postrzega się jako osoby, które dostały pracę po znajomości. Wcale nie musi tak być, ale takie pejoratywne postrzeganie tej grupy zawodowej utrwala się w znacznym stopniu przez opisaną powyżej postawę pracowników instytucji publicznych. Jeżeli będą oni bardziej pomocni i chętni do współpracy, wówczas ich społeczny odbiór też może się zmienić na lepsze. Na to jednak potrzeba czasu i cierpliwości zarówno urzędników, jak również i reszty społeczeństwa.

Podziel się swoim zdaniem