Pułapki w negocjacjach – jak ich unikać?

Negocjacje to powszechna praktyka, która może zadecydować o sukcesie lub porażce transakcji w każdym obszarze życia zawodowego czy też osobistego. Negocjacje to również sztuka, ...

Popularne warsztaty, kursy i szkolenia dla administracji publicznej

Praca w administracji publicznej z pewnością jest bardzo ważna i wymagająca. Obejmuje ona bowiem zadania wykonywane na rzecz obywateli. Z całą pewnością warto dbać o dobre ...
assistent

Jaki jest zakres usług oferowanych przez zdalnych asystentów?

  Zakres usług oferowanych przez wirtualnych asystentów w dużym stopniu zależy od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Zasadniczo są to wszelkie powtarzalne czynności, które ...

Sektor publiczny – czym się zajmuje

W każdym państwie obok siebie funkcjonują dwa sektory – publiczny i prywatny. Czasem mogą one współdziałać, mogą też funkcjonować oddzielnie. Sektor publiczny jest to część ...

Planowanie zagospodarowania przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie, dlatego ten termin w ostatnich latach robi furorę. Gminy dbają o to, by odpowiednio tę przestrzeń zagospodarować. Niezależnie ...

Bezpieczeństwo narodowe – co oznacza ten termin

Termin bezpieczeństwo narodowe obejmuje swoim zakresem szereg działań. Mają one na celu utrzymania państwa w stanie bezpieczeństwa, czyli ochronę wszystkich jego obywateli i ...

Wywóz śmieci – problemy z nim związane

Niedawno wprowadzono nową ustawę, dotycząca wywozu śmieci. Te rozporządzenia, które weszły w życie, nieco namieszały, gdyż państwo polskie dało gminom szerokie możliwości ...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – czym się zajmuje

Jednym z najbardziej znanych minerstw jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma ono bardzo szeroki zakres działań, obejmuje swym zasięgiem liczne sektory życia publicznego. ...

Usługi publiczne – definicja

Usługi publiczne jest to cały szereg usług, które są wykonywane w ramach działania państwa, dla dobra wszystkich jego obywateli. Działanie administracji publicznej w tych zakresach ...

Zarządzanie usługami – dlaczego jest tak ważnym zadaniem

Usługi to znaczący sektor gospodarki. Współczesna gospodarka w dużej mierze to na nich się opiera, szczególnie w krajach rozwiniętych. W najbogatszych częściach świata, w ...