Wywóz śmieci – problemy z nim związane

Niedawno wprowadzono nową ustawę, dotycząca wywozu śmieci. Te rozporządzenia, które weszły w życie, nieco namieszały, gdyż państwo polskie dało gminom szerokie możliwości działania w tym zakresie. Niestety, jak się okazało, pozwolenie na ta dowolne interpretowane zapisów tej ustawy, wprowadziło zamęt. Dlatego w wielu gminach wywóz śmieci do dziś jest drażliwym tematem. Niestety, nie udało się sformułować jakichś ogólnych zapisów, które mogłyby ten bałagan uporządkować. W związku z tym same formy wywożące śmieci tworzyły odrębne regulaminy, w których mogły zapisać, właściwie co tylko chciały. Zdarzały się więc początkowo absurdalne zapisy w niektórych gminach – na przykład koniecznością mycia pojemników, przeznaczonych do recyklingu. Oczywiście tego typu zapisy zostały szybko zmienione. Także jeśli chodzi o podstawową segregacje, która się miała odbywać w poszczególnych gospodarstwach domowych, nie udało się tak od razu dojść do porozumienia z mieszkańcami. Niektóre firmy, które organizowały wywóz śmieci nie przemyślały sobie z praktycznego punktu widzenia tych zagadnień.

Stąd na przykład zbyt duża ilość worków na odpady segregowane. To nie było dobre rozwiązanie ze względów praktycznych. Takie niejasne, często absurdalne przepisy sprawiały, że początkowo był duży opór społeczeństwa przeciwko tym zmian. Głośne stały się różne przypadki, opisujące działania firm organizujących wywóz śmieci. Dlatego, pod wpływem nacisku społecznego, gminy zaczęły wymuszać na tych formach uporządkowanie tych zapisów. Obecnie zdaje się, ze wywóz śmieci już przebiega tak, jak należy, gdyż udało się połączyć wymagania ustawy z praktyką. Wiele firm po prostu dostosowało swoje nieżyciowe regulaminy do tego, co można faktycznie, realnie osiągnąć. Przetargi na wywóz śmieci też wzbudzały swego czasu sporo kontrowersji. Obecnie jest tak, że wywóz odpadów posegregowanych jest tańszy. Jeśli ktoś zgodził się na segregację i podpisał stosowną umowę z firmą, wywożącą śmieci, to płaci mniej za taki wywóz śmieci. Zresztą ogólnie rzecz biorąc taka była idea tej ustawy, nakłonienie ludzi do segregacji. Sama ustawa, która jest zgodna z rozporządzeniami Unii Europejskiej w tym zakresie, miała na celu sprawienie, że więcej osób będzie segregować śmieci i że wszystkie gospodarstwa domowe mają być zmuszone do tego, by podpisać ustawy z firmą świadczącą usługę, jaką jest wywóz śmieci. Zadaniem gmin w tym zakresie było zorganizowanie przetargów.

Początkowo, po ogłoszeniu wyników i rozpoczęciu działalności przez te firmy, które wygrały, w wielu miastach, gminach, dochodziło do poważnych problemów. Śmieci nie były odbierane na czas, niekiedy w ogóle nie były odbierane. Poza tym i tak nie zmniejsza się ilość śmieci wyrzucanych gdzie popadnie, bo tutaj już konieczna byłaby zmiana nawyków niektórych ludzi – to nie jest zaś możliwe do osiągnięcia. Wciąż więc spotka się w lasach, rowach, wyrzucone worki ze śmieciami – ta ustawa miała to zniwelować, bo i tak każdy obecnie musi płacić za wywóz śmieci, więc teoretycznie nikomu nie powinno zależeć na tym, by w taki nieodpowiedzialny sposób pozbywać się śmieci.

Comments are closed.