Zarządzanie usługami – dlaczego jest tak ważnym zadaniem

Usługi to znaczący sektor gospodarki. Współczesna gospodarka w dużej mierze to na nich się opiera, szczególnie w krajach rozwiniętych. W najbogatszych częściach świata, w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej, już nawet ponad 80 procent osób pracujących jest tam zatrudnionych. Również Japonia zaczyna się zbliżać do tego, że wkrótce zatrudnię w sektorze usługowym będzie większe, niż jak dotychczas – w przemyśle. Dlatego zarządzanie usługami staje się tak ważne. W każdym kraju, w którym usługi stanowią istotny element gospodarki – czyli w praktycznie w każdym bogatym, wysoko rozwiniętym kraju – to zadanie, a raczej złożony proces, nabiera szczególnego znaczenia.

Zarządzenie usługami jest to więc niezwykle ważna dziedzina. Jest coraz większy nacisk na to, by powstały całe firmy, zatrudniające pracowników specjalizujących się właśnie w tym zarządzaniu. Usługi to skrajnie różna dziedzina gospodarki, znacząco odbiega od innych sektorów, jak na przykład przemysł czy rolnictwo. jednocześnie jest z nimi ściśle związane, w końcu wszystko, co zostanie wyprodukowane, musi zostać sprzedane. Tak więc usługi w tym kontekście stają się szczególnie ważne. Zarządzenie usługami polega na całościowym opracowaniu jakiegoś pomysłu, który następnie należy wdrożyć w życie z najlepszymi efektami. Tak więc najpierw powstaje pomysł na dana usługę, trzeba jedna – zanim zostanie on wdrożony w życie, zadbać o to, by był on dobrze opracowany. Trzeba przeprowadzić analizy i badania rynku, ankiety, wywiady, rozpoznanie i eksperymenty, by można było sprawdzić, jakie jest zainteresowanie tymi nowymi usługami. Tutaj jest to bardzo ważne. Odpowiednie zarządzanie usługami ma sprawić, ze nie będą już na tym etapie – wdrażania pomysłu – powstawać niepotrzebne usługi, wszystko ma być najpierw dobrze sprawdzone.

Dzięki temu ograniczone zostają sytuacje, że dana usługa się nie sprzeda. Trzeba też, w ramach działania, jakim jest zarządzanie usługami, dbać o poprawę efektywności danej usługi – od jej wprowadzenia do jej wycofania. Konieczne jest więc analizowanie tego procesu – jak sobie ona radzi na rynku. Zarządzenie usługami opiera się na metodach i badaniach, które są wciąż opracowywane i udoskonalane. Istnieją specjalne techniki, dzięki którym zarządzenie usługami może być jeszcze bardziej efektywne. Co ciekawe, część z tych technik pochodzi ze skrajnie odmiennego sektora – przemysłu. Tutaj zostały one odpowiednio dostosowane do wymagania, jakie ma sektor usług. Trzeb zapamiętać, ze tak dobrze rozwinięty sektor usług zawsze świadczy o zamożności danego społeczeństwa. Im jest ono bogatsze, tym chętnej z tych usług korzysta. Dlatego to właśnie w bogatych, zachodnioeuropejskich krajach, w Stanach Zjednoczonych i coraz bardziej w Japonii – widać szeroki rozwój tego sektora. Kraje rozwijające się, czyli na przykład Chiny oraz Indie, coraz lepiej sobie z tym radzą – tutaj sektor usług rozrasta się gwałtownie. Tak więc jest coraz większe zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie nim.

Comments are closed.