Zadania sektora publicznego

W każdym państwie są takie instytucje, które są publiczne, są dostępne i działają dla dobra wszystkich obywateli. Takich instytucji jest mnóstwo w różnych branżach. Może być to szkolnictwo, zarówno podstawowe, jak i średnie oraz wyższe. Różne urzędy. Służba zdrowia oraz wiele innych instytucji. Wiele się mówi obecnie o działaniu państwowej służby zdrowia, że nie do końca spełnia ona swoje zadanie. W wiele osób też rezygnuje z opłacania składek, bo mają prywatne ubezpieczenie. To oczywiście bardzo zły wybór – tak naprawdę może się okazać, że w przyszłości za to słono zapłacą. Osoby, które nie są ubezpieczone automatycznie, muszą o to zadbać. Ubezpieczonych w Polsce jest zdecydowana większość osób, praktycznie prawie wszyscy mają też prawo do publicznej opieki zdrowotnej, z bardzo małymi wyjątkami – tutaj problemem bywa raczej to, że np. nie zawsze się tego dopilnuje – np. nowy pracodawca tak od razu nie zgłosi tego, że ma nowego pracownika, nie zgłosi jego i jego rodziny. To pracownik musi o to zadbać, jednak i tak z chwilą objęcia umowy mu to przysługuje, więc i tak będzie mógł to wyjaśnić. Czasem jest też wolniejszy przepływ informacji, tego też trzeba dopilnować.

Kto podlega ubezpieczeniu?

Ubezpieczone są dzieci, młodzież, osoby uczące się, studenci do 26 roku życia – po ukończeniu tego roku, jeśli nie mają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem, to mogą być ubezpieczone przez szkołę. Dalej są ubezpieczone osoby, które pracują – na umowę o prace, niezależnie do tego, czy na cały etat, czy na część, mogą być także dołączone do tego ubezpieczenia ich rodziny. Także osoby, które pracują na umowę zlecenia lub też prowadzą własną działalność tyle, ze w tych dwóch sytuacjach nie trzeba opłacać chorobowego, natomiast składka zdrowotna jest obowiązkowa. Osoby, które pracują na innych zasadach – tylko na umowie o dzieło – mogą samodzielnie opłacać sobie ta składkę i potem się z tego rozliczać. Są także ubezpieczone osoby pracujące w rolnictwie, opłacające składki KRUS, a także ich rodziny, jeśli są dołączone. Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych na ternie Polski mają także wszystkie kobiety, które są w ciąży i które rodzą. Ubezpieczeniem są też objęte osoby, które są na rentach, emeryturach czy też pobierają inne wspomożenie – mogą być ubezpieczone przez pomoc społeczną. Dalej ubezpieczone są także osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Właściwe nie ma więc osób, które mogłyby być nieubezpieczone – osoby np. bardzo biedne, bezdomne, i tak dostaną bezpłatną pomoc medyczną, jeśli okaże się, że nie osiągają pewnych dochodów. Tutaj problemem może być właściwe wyłącznie zadbanie zgłoszenie do tej ewidencji. Ale to i tak można wyjaśnić. Poza tym warto wiedzieć, że rezygnacja z ubezpieczenia, np. praca na czarno czy też inne tego typu sytuacji, mogą niestety doprowadzić do poważnych problemów. Zawsze trzeba pamiętać o tej ciągłości, gdyż nawet, jeśli mamy duży dochód, rzadko albo wcale nie korzystamy z służby zdrowia albo leczymy się wyłącznie prywatnie – jest to działanie bardzo nieodpowiedzialne. Tak naprawdę nie zdają siebie sprawy takie osoby, co to znaczy brak ubezpieczenia – w razie wypadku, potrącenia – taka osoba płaci za pomoc medyczną, za operację, za udzielnie wszelkich świadczeń, za pobyt w szpitalu, za przewiezienie karetką. To może być nawet kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie przewidzimy tego, czy nie będzie żadnego wypadku. Podobnie – choroby przewlekłe, nowotworowe – taka osoba w życiu nie da rady opłacić kosztów leczenia i operacji, gdy nie ma publicznego ubezpieczenia. Tutaj kwoty mogłyby sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Brak ubezpieczenia bywa… niebezpieczny

Tak więc takie działanie byłoby wielce nieodpowiedzialne, jeśli nawet ktoś pracuje na jakichś kontraktach czy umowach o dzieło, najlepiej na ich się dopisze do członka rodziny, by mieć ubezpieczenia lub wymyśli jakąś inną możliwość, gdyż można przez to sobie lub swojej rodzinie narobić poważnych kłopotów finansowych, jest to bardzo nieodpowiedzialne, jeśli się tego nie dopilnuje. Tak naprawdę jest tak dużo możliwości, że faktycznie tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach nie da się tego w jakiś sposób rozwiązać. Dlatego tak naprawdę właśnie często osoby, które pracują różnych względów na czarno, jednak decydują się na zgłoszenie w urzędzie pracy, dzięki czemu przynajmniej mają tą składkę. Inaczej będzie to poważny problem i można sobie narobić kłopotów. Nie ma nic do tego to, że np. dana firma oferuje prywatny pakiet medyczny, czy też ktoś, kto osiąga dochody na jakich innych umowach, bez ubezpieczeniami, sam sobie taki pakiet wykupuje. Nie obejmie on prawdziwej i realnej pomocy, gdy się coś stanie – wypadek, operacja, leczenie onkologiczne itd. To byłyby ogromne koszty, niewielki jest raczej procent osób, które w razie takiej sytuacji mogłyby sobie pozwolić na leczenie i opłacanie takich wysokich opłat:
– system służby zdrowia w Polsce jest więc tak ukierunkowany, by możliwe było właśnie takie jego działanie, objęcie nim wszystkich osób, tak naprawdę takie funkcjonowanie systemu daje dużo możliwości rozwoju, składki są głównym, ale nie jedynym sposobem finansowania służby zdrowia,
– jej głównym problem jest złe gospodarowanie pieniędzmi, gdyż w ciągu kilku lat podwoiła się ilość pieniędzy, którą dysponuje służba zdrowia, natomiast nie widać realnej poprawy dla pacjentów,
– wynika to z wielu czynników, z złego niekiedy funkcjonowania służby zdrowia, złej organizacji, opłacania wysokich pensji, które idą z takich składek, nie ma więc w tym tak naprawdę takiego rozsądnego oraz dobrego wyjścia. tak naprawdę więc wiele jeszcze się musi zmienić, właśnie w tej organizacji służby zdrowia, w tym jak ona funkcjonuje i jakie ma zadania, dlatego takie ważne jest to, by była taka właśnie możliwość,
– na pewno więc potrzebne będą zmiany w tym działaniu, w tym funkcjonowaniu służby zdrowia i tym podobnych aspektach, gdyż dzięki temu można jak najlepiej to wszystko dogadać i ułożyć, ważne jest by zapewnione było bezpieczeństwo i by była odpowiednio opłacana ta służba zdrowia, dzięki temu może ona funkcjonować jak należy.

Podziel się swoim zdaniem