Zadania sektora publicznego

personal-1264695_1280Biorąc pod uwagę fakt, że sektor publiczny ma wielopoziomową i rozbudowaną strukturę, nie dziwi fakt, że pełnione przez niego zadania także są bardzo liczne oraz zróżnicowane. Na administrację publiczną składają się między innymi samorządy, władza rządowa i państwowa, ale także jednostki organizacyjne finansowane z budżetu państwa. Poszczególne rodzaje tych instytucji mogą spełniać odmienne zadania. Począwszy od zapewnienia państwu i obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, przez opiekę zdrowotną i socjalną, dostęp do edukacji i kultury, aż po liczne funkcje mające ułatwić ludziom życie. Wielozadaniowość sektora publicznego jest czymś naturalnym. Osoby zdobywające władzę w wyborach oraz ludzie mianowani na stanowiska opłacane z budżetu państwa zobligowani są do zapewnienia obywatelom jak najlepszych warunków do życia. Sektor publiczny wypełnia na co dzień liczne zadania, ale niektóre jego sektory cieszą się znacznie większym zainteresowaniem od innych. Na ogół wzbudzają też ogromne emocje i dostarczają wielu tematów do debaty publicznej. Jedną z takich sfer jest służba zdrowia. Od lat mówi się o jej słabym, nieefektywnym zarządzaniu oraz widocznym niedofinansowaniu. Kolejne rządy i ministrowie zdrowia obiecują reformy, po których ma być lepiej. W rzeczywistości obywatele ciągle zmagają się z wielomiesięcznym, a w niektórych przypadkach także wieloletnim, oczekiwaniem na wizytę u specjalisty. Alternatywą jest leczenie w prywatnych przychodniach i gabinetach. Niestety nie każdego na to stać. Zwłaszcza że Polska nadal zmaga się z dosyć dużym bezrobociem. Sytuacja na rynku pracy w ostatnim czasie ulega pozytywnym zmianom, ale z pewnością są one jeszcze zbyt małe. Prawo pracy oraz duże bezrobocie, widoczne szczególnie w niektórych grupach wiekowych i zawodowych, to kolejny aspekt działalności sektora publicznego, wzbudzający wiele społecznych emocji. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy inną ważną kwestią stało się bezpieczeństwo. Niepokoje i zagrożenia w wielu miejscach na świecie, a przede wszystkim zamachy terrorystyczne, wymuszają na politykach oraz służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju dodatkowe działania. To jedno z kluczowych obecnie zadań, stawianych sektorowi publicznemu. Tematem burzliwej dyskusji pozostaje ostatnio również edukacja. Kolejne i często wykluczające się reformy wprowadzają spory chaos organizacyjny do szkół, ale powodują również nerwowość wśród uczniów oraz rodziców. Mnóstwo uwagi poświęca się kwestii wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Niestety nadal zbyt mało mówi się o potrzebnie gruntownego zreformowania systemu na wszystkich etapach procesu kształcenia.

Podziel się swoim zdaniem