usługi publiczne

Zakres pomocy publicznej

Pomoc publiczna jest formą ingerencji instytucji państwowych, które mają za zadanie przekazanie pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów w odpowiedniej ...

Instytucje sektora publicznego- archiwa państwowe

Do publicznych instytucji kultury, obok bibliotek i muzeów, zalicza się także blisko spokrewnione z nimi archiwa. Tylko one pełnią jednak funkcję zarówno placówki naukowej, ...

Czym są jednostki budżetowe?

Instytucje zaliczane do sektora publicznego różnią się zakresem działania, zależnie od przypisanej im funkcji. Odmienne mogą być też ich formy prawne. Do najczęściej występujących ...

Nasz sektor publiczny

Bardzo wiele osób narzeka, że jest nieskuteczny. Czy naprawdę wygląda to aż tak źle? Otóż tak naprawdę w dużej mierze nie bardzo mamy świadomość co do tego, na co właściwie ...

Jak działa sektor publiczny?

Pomimo tego, że właściwie na każdym kroku mamy z nim do czynienia, to jednak wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak właściwie działa sektor publiczny, oraz jaki ...

Po co nam sektor publiczny?

Najogólniej można stwierdzić, że posiadamy dwa sektory, publiczny oraz prywatny. Wiadomo, że to właśnie ten publiczny jest finansowany z budżetu państwa. Warto jest więc poznać ...

Sektor publiczny – czym się zajmuje

W każdym państwie obok siebie funkcjonują dwa sektory – publiczny i prywatny. Czasem mogą one współdziałać, mogą też funkcjonować oddzielnie. Sektor publiczny jest to część ...

Planowanie zagospodarowania przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie, dlatego ten termin w ostatnich latach robi furorę. Gminy dbają o to, by odpowiednio tę przestrzeń zagospodarować. Niezależnie ...

Bezpieczeństwo narodowe – co oznacza ten termin

Termin bezpieczeństwo narodowe obejmuje swoim zakresem szereg działań. Mają one na celu utrzymania państwa w stanie bezpieczeństwa, czyli ochronę wszystkich jego obywateli i ...

Wywóz śmieci – problemy z nim związane

Niedawno wprowadzono nową ustawę, dotycząca wywozu śmieci. Te rozporządzenia, które weszły w życie, nieco namieszały, gdyż państwo polskie dało gminom szerokie możliwości ...