służby publiczne

Straż gminna

Zapewnienie realnego bezpieczeństwa swoim obywatelom jest jednym z podstawowych obowiązków każdego państwa. Aby działania takie mogły być w pełni skuteczne, konieczne jest ...

Publiczne służby zatrudnienia

Polska jest krajem, w którym cały czas utrzymuje się bardzo wysoki odsetek osób bezrobotnych. Wskaźnik ten jest różny dla poszczególnych województw, ale ogólna tendencja i ...