Polskie szkolnictwo publiczne

W Polsce jest obowiązek szkolny dla osób do 18 roku życia. Publiczne szkolnictwo ma kilka szczebli – począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie. Są także publiczne szkoły wyższe. Nauka w tych wszystkich szkołach jest bezpłatna.

Jest do nich powszechny dostęp

Do szkoły podstawowej i gimnazjum musi chodzić każda osoba. W tym przypadku mamy rejonizację. Na dalszych etapach edukacji pojawia się zróżnicowanie:
– można wybierać pośród różnych typów szkół średnich, ale są tam progi przyjęć, na podstawie egzaminów,
– jeśli chodzi o studia, tutaj kryterium dostania się na uczelnię są wyniki egzaminów maturalnych,
– dostęp do edukacji jest więc powszechny,
– wybór danej placówki szkolnej, niezależnie na jakim szczeblu, jest uzależniony więc od różnych kryteriów – na tych najniższych poziomach kryterium jest rejon, na tych wyższych jakość nauczania oraz oczywiście uzyskanie odpowiednich wyników egzaminów.

Podziel się swoim zdaniem