Państwowe instytucje kultury- Biblioteka Narodowa

Sektor publiczny obejmuje wiele instytucji państwowych i samorządowych, działających w różnych celach. Niektóre z nich dbają o bezpieczeństwo obywateli, inne zapewniają dostęp do służby zdrowia czy pomocy społecznej. Całkiem dużą grupę instytucji stanowią te, których zadanie skupia się na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców kraju. To między innymi teatry, kina, muzea, filharmonie czy biblioteki, zarówno te mniejsze- lokalne, jak i państwowe, podlegające Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do tych ostatnich zalicza się właśnie Biblioteka Narodowa.

W skali całego kraju placówka ta odgrywa doniosłą rolę, jeśli chodzi o rozwój i upowszechnianie czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury.

Biblioteka Narodowa funkcjonuje w ramach ustawy o bibliotekach, przypisującej jej ogromne znaczenie w porównaniu z innymi krajowymi książnicami. Z tego wynikają zdania, jakie jednostka o tak wysokiej randze musi realizować Z jednej strony Biblioteka Narodowa posiada charakter ośrodka naukowego, z drugiej, jak każda inna, udostępnia swoje zbiory, służąc pomocą studentom i pracownikom naukowym, specjalizującym się zwłaszcza w dyscyplinach humanistycznych. Dodatkowo stanowi krajowe centrum informacji o książce, a także organizuje szkolenia dla bibliotekarzy. Rejestruje też wszystkie wydawnictwa ukazujące się na terenie kraju. Przede wszystkim jednak zadanie najwyższej wagi stanowi dla Biblioteki Narodowej zbieranie i przechowywanie różnego typu publikacji polskich i zagranicznych oraz co z tym związane, ich archiwizowanie. Na zbiory składają się książki i czasopisma, starodruki i rękopisy, mapy oraz dokumenty, w tym dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne. Ważną część zasobów stanowią też dawne i współczesne wydawnictwa poruszające tematykę związaną z Polską, ale pochodzenia zagranicznego oraz publikacje obcego pochodzenia, które ukazały się na terenie naszego kraju. Dzisiaj dużą wagę przykłada Biblioteka Narodowa do gromadzenia wydawnictw zagranicznych, ukierunkowanych na humanistykę i nauki społeczne. Nieustannie dąży ona do powiększania swoich zbiorów. W pierwszej kolejności drogą tak zwanego egzemplarza obowiązkowego. Polega to na tym, że obowiązkowo do biblioteki trafiają dwie sztuki każdej publikacji, jaka ukazała się na terenie kraju. Dotyczy to w takim samym stopniu książek i czasopism, jak i map, dokumentów dźwiękowych czy elektronicznych. Część wydań biblioteka też kupuje, inne z kolei otrzymuje od darczyńców lub drogą wymiany z innymi instytucjami. Na zwiększanie się bibliotecznego zasobu wpływa też tworzenie przez pracowników książnicy kopii cenniejszych okazów, przeważnie w celu ochrony ich przed zniszczeniem. Stale rosnąca liczba tak zróżnicowanych zbiorów wymaga z kolei przeprowadzania zabiegów, mających na celu zachowanie ich w jak najlepszym stanie przez długi czas. Dlatego powstają dokumenty zastępcze w postaci mikrofilmów lub kopii cyfrowych, i to one właśnie są udostępniane w zamian za, niekiedy już zabytkowe, oryginały.

Z zasobów Biblioteki Narodowej można korzystać w czytelniach lub poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną. Polega to na zamówieniu wybranych pozycji do innych bibliotek w kraju, a nawet poza jego granicami.

Comments are closed.