Wywóz śmieci – problemy z nim związane

Niedawno wprowadzono nową ustawę, dotycząca wywozu śmieci. Te rozporządzenia, które weszły w życie, nieco namieszały, gdyż państwo polskie dało gminom szerokie możliwości ...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – czym się zajmuje

Jednym z najbardziej znanych minerstw jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma ono bardzo szeroki zakres działań, obejmuje swym zasięgiem liczne sektory życia publicznego. ...

Usługi publiczne – definicja

Usługi publiczne jest to cały szereg usług, które są wykonywane w ramach działania państwa, dla dobra wszystkich jego obywateli. Działanie administracji publicznej w tych zakresach ...

Zarządzanie usługami – dlaczego jest tak ważnym zadaniem

Usługi to znaczący sektor gospodarki. Współczesna gospodarka w dużej mierze to na nich się opiera, szczególnie w krajach rozwiniętych. W najbogatszych częściach świata, w ...

Jak zdobyć pracę? Z Urzędu Pracy

Urząd Pracy to jedna z placówek, które są wręcz oblegane. Często trzeba czekać kilka dni, żeby porozmawiać czy zarejestrować się jako bezrobotny. Nieważne, jak bardzo jesteśmy ...

Ciężka praca pielęgniarek i lekarzy

Ciężka praca kojarzy się zazwyczaj z górnikami i osobami pracującymi na produkcji. Coraz częściej jednak okazuje się, że do najłatwiejszych nie należy też praca w szpitalu, ...

Praca w policji – trudna czy nie?

Wiele osób zastanawia się nad swoją przyszłością. Kim chcieliby być, jakie wykształcenie zdobyć. Od lat niezmienną popularnością cieszy się praca w policji. Trudno zostać ...

Tak czy nie dla pracy publicznej?

Praca w sferze publicznej – z czym się kojarzy? Przede wszystkim z urzędnikami. Administracja, urzędy pracy etc. to praca publiczna. Czym ona właściwie jest? W najprostszych ...

Informacje tajne, informacje jawne

Bardzo często media nie informują odbiorców o tym, co dzieje się obecnie w rządzie, jak są dysponowane pieniądze publiczne i jakie ustawy wprowadzane. A przecież powinni. Wiele ...

Biblioteki publiczne i ich główne zadania

Obecnie istnieje wiele instytucji, które wspierają za darmo rozwój duchowy i wykształcenie ludzi. Jedną z nich są biblioteki publiczne. Jak sama nazwa wskazuje, są publiczne, ...