Biblioteki publiczne – czy w dzisiejszym święcie ich funkcjonowanie ma sens?

19.02.2009 WROCLAW , MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL GRABISZYNSKA PRZYGOTOWANIA PRZED JUTRZEJSZYM OTWARCIEM BIBLIOTEKI FOT. PAWEL KOZIOL / AGENCJA GAZETA

Instytucje publiczne mają za zadanie spełniać ważną rolę w społeczeństwie. Służą im niedopłatą pomocą w wielu sytuacjach, mają swoje miejsce działania i cel. Muszą się zmieniać i dostosowywać do współczesnego świata. Biblioteki publiczne to jedne z tych instytucji, które w dzisiejszym święcie wielu osobom wydają się zbędne. Służą jako dostęp do informacji – lecz przecież najlepszy dostęp do informacji dają one źródła, przede wszystkim Internet. Stąd też wiele osób ściąga materiały, lektury, książki, coraz powszechniejsze stają się e-booki. Dlatego dla wielu osób biblioteki publiczne wydają się zbędnymi, niedostosowanymi do współczesnego świata. Argumentem ma być to, że coraz mniej osób z nich korzystać. Lecz to nie musi być prawda. Być może coraz mniej osób korzysta z nich w celu wypożyczenia książek, ale tak naprawdę, biblioteki, szczególnie te na poziomie lokalnym, mają też inne działania. Na pewno naczelnym zadaniem jest udostępnianie możliwości korzystania z książek – z tym najbardziej kojarzą się biblioteki publiczne. Tę swoją role nadal odgrywają, ale też mają inne zadania, kulturotwórcze. Mają za zadanie promować lokalną kulturę, tradycje, historię. Brać udział w wydarzeniach organizowanych na szczeblu lokalnym. Być inicjatorami wystaw, promocji itd. Mają za zadnie też integrować mieszańców. To są głównie dodatkowe zadania małych lokalnych bibliotek – biblioteki gminne więc musiały w ostatnich altach tak zmodyfikować działalność, by być bardziej atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców. Dlatego działalność bibliotek została poddana takiej modyfikacji i dziś nie kojarzą się one wyłącznie z wypożyczenia książek. Nawet małe biblioteki lokalne, które chcą przetrwać i funkcjonować – muszą się odznaczać takimi cechami. Trzeba też przyznać, że od tego zależy, czy w ogóle będą one funkcjonować, czy otrzymywać będą dofinasowanie. Tak więc muszą wykazywać się inicjatywą, mieć udowodnione, że ich funkcjonowanie ma sens. Wtedy otrzymają wsparcie, granty, mogą brać udział w różnych przedsięwzięciach. Muszą też one zapewnić dostęp do najnowszej literatury, przyciągać bogata i zróżnicowaną ofertą wydawniczą. Dlatego też działanie bibliotek publicznych, jak i wszystkich innych państwowych instytucji, jest ściśle monitorowane. To nie jest tak, że są one nastawione tylko na przetrwanie, są sennymi instytucjami, do których mało kto zagląda i nie wiadomo po co istnieją. Muszą one zapewniać taka ofertę, która uzasadnia ich funkcjonowanie. Duża rolę w tym odegrała swego rodzaju rywalizacja, konkursy, dofinansowanie – dzięki tym działaniom, miedzy innymi finansowym przez Unię Europejską, wiele publicznych bibliotek, szczególnie tych gminnych, zupełnie zmieniło swoje oblicze. Powstały placówki nowoczesne, multimedialne, więc oferujące dostęp nie tylko do książek, ale też – do internetu. W przypadku terenów wiejskich ta funkcja informacyjna i szkoleniowa była bardzo ważna, dawało to możliwość dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym korzystania z takich źródeł informacji, gdyż nie były one powszechnie dostępne.

Comments are closed.