Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja sektora publicznego

Jednostka organizacyjna jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do sektora publicznego. Jest to w szczególności jednostka sektora finansów publicznych. O przynależności ...

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne – informacje ogólne

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca usługi i dobra dla obywateli i państwa wpisuje się w administrację publiczną, a tym samym w sektor publiczny. Jest ona działalnością ...

Podatki jako dochód budżetu państwa

Zgodnie z powiedzeniem, którego autorem jest Benjamin Franklin, że w życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki, warto zastanowić się nad ich znaczeniem. Niektórzy dodają ...